Kezdőlap
https://rehabilitaciostanfolyamok.hu/

Részlet a rehabilitációs nevelő, segítő szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeiből


 
1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
 
1.1.      A szakképesítés azonosító száma: 54 762 01
 
1.2.      Szakképesítés megnevezése: Rehabilitációs nevelő, segítő
 
1.3.      Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2
 
1.4.      Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 1300-1560
 
2. EGYÉB ADATOK
 
2.1.      A képzés megkezdésének feltételei:
 
2.1.1.      Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
 
2.1.2.      Bemeneti kompetenciák: -
 
2.2.      Szakmai előképzettség: -
 
2.3.      Előírt gyakorlat: -
 
2.4.      Egészségügyi alkalmassági követelmények: -
 
2.5.      Pályaalkalmassági követelmények: -
 
2.6.      Elméleti képzési idő aránya: 60%
 
2.7.      Gyakorlati képzési idő aránya: 40 % (az összefüggő szakmai gyakorlat és a szakmai készségfejlesztés is beleértendő)
 
2.8.      Szintvizsga: -
 
2.9.      Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 5 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot követően 105 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra;
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra
 
3. PÁLYATÜKÖR
 
3.1       A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
 
  FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
  3511 Szociális segítő Rehabilitációs nevelő, segítő
  3511 Szociális segítő Szociális és gyermekvédelmi ügyintéző
  3511 Szociális segítő Szociális asszisztens
 
 
3.2       A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
 
A rehabilitációs nevelő, segítő elhivatott a fogyatékossággal élő személyek segítésében, rehabilitációjában, toleráns, empatikus személyiségével fordul hozzájuk és problémáikhoz.
A rehabilitációs nevelő, segítő fő tevékenysége a fogyatékossággal élő emberek személyes szükségleteinek felmérése, tekintettel a helyi viszonyokra. Részt vesz az egyéni fejlesztési, gondozási, illetve rehabilitációs terv kidolgozásában, a helyi minőségbiztosítási rendszer kialakításában. A fogyatékossággal élő embert támogatja az önálló döntéshozatalában, az önellátó tevékenységekben és a normalizációs elven alapuló életfeltételek kialakításában, ezáltal elősegíti a személy társadalmi beilleszkedését. Amennyiben szükséges, a fogyatékossággal élő személyt segíti a mindennapos és a kreatív tevékenységek végzésében segíti munkatevékenységét, fejlesztő, sport és szabadidős tevékenységeket szervez. Egyéni és csoportos fejlesztő tevékenységhez nyújt személyi segítséget, részt vesz a fogyatékossággal élő személy rehabilitációjában. Feladata továbbá a fogyatékossággal élő személy nemi identitásában, szexualitásában ezek adekvát megélésében, párkapcsolatában való támogatása.
Feladata továbbá a konfliktuskezelés, a fogyatékossággal élő személyekkel kapcsolatos visszaélések megelőzése, azok feltárása, kezelése és mindezek dokumentációja.
 
A szakképesítéssel rendelkező képes:
 
-     olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megérteni
-     köznyelvi és szakmai szöveget írni
-     információk gyűjtésére, információforrások kezelésére
-     a különböző helyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára
-     érzelmileg stabil, kiegyensúlyozott magatartásra
-     segítőkész kapcsolatteremtésre
-     adekvát kommunikációra, non-direktív segítő beszélgetésre
-     nyitott hozzáállásra
-     konfliktusmegoldásra, konszenzusok keresésére
-     klienseit és munkatársait motiválni
-     általános ismereteket speciális helyzetekben alkalmazni
-     a szociális problémák felismerésére, problémaelemzésre, - feltárásra
-     a szakmai etikai szabályok betartására, a szakmai értékek képviseletére
-     a feladat-megoldási folyamat tervezésére, módszeres munkavégzésre
-     info-kommunikációs eszközök és a számítógép használatára
-     rendszerben való gondolkodásra, gyakorlatias feladatértelmezésre
-     az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök és kötszerek használatára
-     különböző rendezvények, akciók szervezésére
-     játékok és a kreatív foglalkozások eszközeinek használatára
-     fejlesztő foglalkozásokban való aktív részvételre
 
3.3       Kapcsolódó szakképesítések
 
    A B C
  3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
  3.3.2. azonosító száma megnevezése A kapcsolódás módja
  3.3.3. 55 762 03 Mentálhigiénés asszisztens szakképesítés-ráépülés
  3.3.4. 55 762 01 Foglalkozás-szervező szakképesítés-ráépülés
  3.3.5. 55 762 06 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző szakképesítés-ráépülés
 
 
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
 
    A B
  4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
  4.2. azonosító száma megnevezése
  4.3. 10525-12 A szociális ellátás általános tevékenységei
  4.4. 10559-12 Elsősegély-nyújtási feladatok
  4.5. 10527-12 A szükségletfelmérés és problémamegoldás részfeladatai
  4.6. 10558-12 Önálló szociális segítő feladatok
  4.7. 10560-12 Rehabilitációs feladatok
  4.8. 10561-12 A rehabilitáció adminisztrációs feladatai
  4.9. 11498-12 Foglalkoztatás I (érettségire épülő képzések esetén)
  4.10. 11499-12 Foglalkoztatás II.
  4.11. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
 
 
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
 
5.1.      A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Iskolarendszeren kívüli felnőttképzések esetén:
-     Az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, illetve a képzés során elkészített alábbi munkák bemutatása, leadása:
–    „Párbeszédes formában, minimum 15 oldalon leírt, önállóan felvett életútinterjú” leadása;
–    „Az előzetesen megvalósított, egybefüggő, kéthetes gyakorlatról szóló napló bemutatása (leadása)”
–    „A képzés során összegyűjtött, az egyéni, illetve csoportos fejlesztés adminisztrációja során használt nyomtatvány-sablonok leadása”
–    „Egy - nappali, illetve bentlakásos intézményben - fogyatékossággal élő kliensről szóló, minimum 15 oldal terjedelmű zárótanulmány előzetes leadása a komplex szakmai vizsgát megelőzően legalább 30 nappal, melyben az alábbi területekre térjen ki:
·    PAC (ProgressAssessmentChart) teszt felvétele, majd összehasonlító elemzése egy azt megelőző PAC teszttel, fejlesztési irányok meghatározása: önkiszolgálás, kommunikáció, szocializáció, tevékenység;
·    a gyakorlóhelyen egy konfliktus bemutatása, szereplők, a helyzetből való kimozdításuk lehetősége, a konfliktus megoldásának, feloldásának javaslatai.”
-     120 órás szakmai (60 óra kommunikációs, 60 óra személyiségfejlesztő) készségfejlesztésről szóló igazolás
-     Minimum 400 óra (20%-a gyakorló teremben, 80%-a a gyakorlati követelmények teljesítésére alkalmas szociális, illetve fogyatékosügyi ellátórendszer intézményeiben, tereptanár végzettséggel rendelkező szakember irányításával) letöltött gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás.
 
Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
-     Az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
-     A képzés során elkészített alábbi munkák bemutatása, leadása:
–    „Párbeszédes formában, minimum 15 oldalon leírt, önállóan felvett életútinterjú” leadása;
–    Az előzetesen megvalósított, egybefüggő, kéthetes gyakorlatról szóló napló bemutatása (leadása)
–    A képzés során összegyűjtött, az egyéni, illetve csoportos fejlesztés adminisztrációja során használt nyomtatvány-sablonok leadása
–    Egy - nappali, illetve bentlakásos intézményben - fogyatékossággal élő kliensről szóló, minimum 15 oldal terjedelmű zárótanulmány előzetes leadása a komplex szakmai vizsgát megelőzően legalább 30 nappal, melyben az alábbi területekre térjen ki:
·    PAC (ProgressAssessmentChart) teszt felvétele, majd összehasonlító elemzése egy azt megelőző PAC teszttel, fejlesztési irányok meghatározása: önkiszolgálás, kommunikáció, szocializáció, tevékenység;
·    a gyakorlóhelyen egy konfliktus bemutatása, szereplők, a helyzetből való kimozdításuk lehetősége, a konfliktus megoldásának, feloldásának javaslatai.
-     A 120 órás szakmai (60 óra kommunikációs, 60 óra személyiségfejlesztő) készségfejlesztésről szóló igazolás
-     A kerettantervben előírt (a képzőintézmény gyakorló termében, valamint szociális, illetve fogyatékosügyi ellátórendszer intézményeiben tereptanár végzettséggel rendelkező szakember irányításával letöltött) gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás.
 
5.2.      A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
 
    A B C
  5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
  5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
  5.2.3. 10525-12 A szociális ellátás általános tevékenységei írásbeli, gyakorlati
  5.2.4. 10559-12 Elsősegély-nyújtási feladatok gyakorlati
  5.2.5. 10527-12 A szükségletfelmérés és problémamegoldás részfeladatai írásbeli
  5.2.6. 10558-12 Önálló szociális segítő feladatok gyakorlati
  5.2.7. 10560-12 Rehabilitációs feladatok írásbeli
  5.2.8. 10561-12 A rehabilitáció adminisztrációs feladatai gyakorlati
  5.2.9. 11498-12 Foglalkoztatás I (érettségire épülő képzések esetén) írásbeli
  5.2.10. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli
  5.2.11. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli
 
 
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
A szakmai bizonyítványba kerülő érdemjegy a vizsgafeladatoknál szereplő arányszám számításával történik.
 
5.3.      A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
 
5.3.1.      Gyakorlati vizsgatevékenység
 
A) A vizsgafeladat megnevezése: Zárótanulmány leadása és bemutatása.
A vizsgafeladat ismertetése:
Egy megvalósított, egybefüggő kéthetes szakmai gyakorlat ideje alatt elkészített, előzetesen leadott és értékelt zárótanulmány és bemutatása a következő tartalommal:
-     PAC (ProgressAssessmentChart) teszt felvétele, majd összehasonlító elemzése egy azt megelőző PAC teszttel, fejlesztési irányok meghatározása: önkiszolgálás, kommunikáció, szocializáció, tevékenység;
-     a gyakorlóhelyen egy konfliktus bemutatása, szereplők, a helyzetből való kimozdításuk lehetősége, a konfliktus megoldásának, feloldásának javaslatai.
 
A vizsgafeladat időtartama: 15 perc (felkészülési idő nincs)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40 % (zárótanulmány leadása: 20%, bemutatása: 20%)
 
B) A vizsgafeladat megnevezése: Elsősegély nyújtása.
A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgabizottság előtt elsősegély-nyújtási feladatok végrehajtása demonstrációs körülmények között, megadott feltételek alapján.
 
A vizsgafeladat időtartama: 20 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10 %
 
5.3.2.      Központi írásbeli vizsgatevékenység
 
A vizsgafeladat megnevezése: központilag összeállított feladatlap szerinti írásbeli vizsga.
 
A vizsgafeladat ismertetése: A központilag összeállított írásbeli vizsga feladatai a rehabilitációs nevelés, segítés fogalmait és legfontosabb összefüggéseit tartalmazzák.
 
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %
 
5.3.3.      Szóbeli vizsgatevékenység
 
A vizsgafeladat megnevezése: A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátások feltételei és a szociális munka módszerei A vizsgafeladat ismertetése: A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátások feltételei és a szociális munka módszerei témakörből központilag összeállított szóbeli tételsor alapján.
 
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő: 15 perc válaszadási idő: 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %
 
5.4.        A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
 
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontjában.
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások www.ncsszi.hu weblapon érhetők el, a Szakképzési Főosztály oldalán.
 
5.5.        A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -
 
6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
 
  A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát
meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Tanterem elmozdítható asztalokkal és székekkel
6.3. A tankönyvlista szerinti tankönyvek
6.4. Gyakorló terepek
6.5. Tanulónként egy számítógéppel felszerelt számítástechnikai labor egy központi nyomtatóval, fénymásolóval melyre minden, a teremben lévő számítógépről lehet nyomtatni
6.6. internet hozzáférés
6.7. televízió
6.8. dvd lejátszó
6.9. videó
6.10. gyakorlati bemutató tartásához oktató filmek, DVD-k, CD-k
6.11. Írásvetítő és fóliák
6.12. Irodatechnikai eszközök
6.13. Hírközlési eszközök
6.14. Elsősegélynyújtási eszközök
6.15. Szemléltető fali táblák
6.16. Tároló-szekrény
6.17. Ambu-baba
6.18. Ruben ballon
6.19. Pléd
6.20. Hőmérő
6.21. Vérnyomásmérő
6.22. Vesetál
6.23. Olló: kötszervárgó, bőrvágó
6.24. Csipeszek
6.25. Zseblámpa
6.26. Steril kötszerek, mullapok, háromszögletű kendő
6.27. Biztosítótűk, kötszerkapcsok
6.28. Rugalmas pólya
6.29. Steril vatta
6.30. Csőháló-kötszer
6.31. Pólyacsavarógép
6.32. Kramer sín
6.33. Leszorító gumi
6.34. Sebtapasz, ragtapasz
6.35. Seb-és egyéb fertőtlenítő szerek
6.36. Szemcseppentő
6.37. Kancsók, poharak
6.38. Gumikesztyűk
6.39. Spatula
 
 
7. EGYEBEK
 
Az iskolarendszeren kívüli képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama 160 óra, mely olyan fogyatékossággal élő személyeket ellátó intézményben szervezhető, amellyel a vizsgázó nem áll munkaviszonyban.
 
A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezetek által delegált szakemberek:
Értelmi Fogyatékossággal Élők Országos Érdekvédelmi Szövetsége (1093 Budapest, Lónyay u. 17.)
Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (1032 Budapest, San Marco u. 76.)
Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége (1146 Budapest, Hermina út 47.)
Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége (1068 Budapest, Benczúr u. 21.)
MentalDisabilityAdvocacy Center - Központ a Mentális Sérültek Jogaiért Alapítvány (1054 Budapest, Akadémia u. 6) Autisták Országos Szövetsége (1053 Budapest, Fejér György utca 10. I. em. 3.a)
Magyar Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete (1094 Budapest, Liliom u. 8.)
Szociális Szakmai Szövetség (1094 Budapest, Liliom u. 8.)
 
 
A hatályos, teljes szakmai és vizsgakövetelmények a www.nive.hu oldalon találhatók.
 

Részlet a rehabilitációs nevelő, segítő szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeiből. Szociális és gyermekvédelmi ügyintéző, Szociális asszisztens,